Stabilizátor a osvěžovač pitné vody

Cena: 560  s DPH

(463 / bez DPH)

Stabilizátor a osvěžovač pitné vody (Water Treatment and Freshener 8 oz.)

Není skladem

Popis

Stabilizátor a osvěžovač pitné vody pomáhá udržet pitnou vodu bez zápachu a příchutí. Je to nejúčinnější způsob, jak udržet „čerstvou“ pitnou vodu na Vaší lodi či v karavanu. Využívá vysoce účinnou ve vodě rozpustnou formuli, která bezpečně izoluje a deaktivuje chlór a síru, dvě nejčastější příčiny nepříjemné chuti a zápachu vody. Účinnost neovlivňují nepříznivé vlivy počasí; je ideální pro celoroční používání. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte Stabilizátor a osvěžovač pitné vody pokaždé, když doplňujete vodu do nádrže, aby byla zachována kvalita vody a svěží chuť.


NÁVOD K POUŽITÍ: Před přidáním čerstvé vody do nádrže se přidá 30 ml Stabilizátoru a osvěžovače pitné vody na každých 75 litrů pitné vody. Používejte tak často, jak je potřeba. Poznámka: Stabilizátor a osvěžovač pitné vody je navržen tak, aby voda vydržela bez zápachu a chutnala čerstvě – pokud má voda již nepříjemný zápach nebo chuť, použijte přípravek na obnovení kvality vody – 97116. V případě, že je pach nebo nepříjemná chuť velmi silná, použijte 32300 Čistič vodních nádrží a nádrž nejdříve vyčistěte. Skladujte v chladném a suchém místě. Neskladujte na přímém slunečním světle nebo při vysokých teplotách.


UPOZORNĚNÍ: Zabraňte kontaktu koncentrovaného přípravku s očima, kůží nebo s textiliemi. V případě zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a kontaktujte lékaře. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte čistou vodou. V případě požití kontaktujte lékaře nebo pohotovost. Nevyvolávejte zvracení a nepodávejte nic ústy. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.