Aqua clean-čistič nádrží na vodu 3,79 L

Cena: 1 090  s DPH

(901 / bez DPH)

Aqua clean – čistič nádrží na vodu 3,79 l (Aqua Clean)

Není skladem

Popis

Čistí a odstraňuje pach ve vodních nádržích a rozvodných systémech na čerstvou vodu. Odstraňuje vodní kámen a usazeniny. Přípravek je vhodné použít zejména po zazimování nebo delší odstávce systému, aby bylo dosaženo jeho dokonalého propláchnutí. Používejte pravidelně, abyste předcházeli hnilobné příchuti a zápachu. Jeden kanystr čističe vyčistí cca 380 l vody. Po aplikaci se vypustí a napustí čistou vodou.


NÁVOD K POUŽITÍ: Vypusťte veškerou vodu z vodovodního systému. Po vypuštění napusťte systém čistou vodou zhruba do jedné poloviny a přidejte množství Star Brite Aqua Clean podle velikosti vodní nádrže (1 litr přípravku na 100 litrů kapacity nádrže). Poté naplňte zbytek nádrže čerstvou vodou. Aby došlo k důkladnému promíchání obsahu nádrže zahýbejte několikrát lodí nebo karavanem pohybem vpřed a vzad. Poté zapněte čerpadlo a otevřete všechny uzávěry, dokud voda volně nepoteče. Následovně uzávěry opět uzavřete a nechte ošetřenou vodu v potrubí 15 – 30 minut působit. Zapněte čerpadlo a nechte vodu téct uzávěry přibližně 3 minuty. Po jejich uplynutí čerpadlo vypněte a vypusťte všechnu vodu ze systému, abyste jej mohli naplnit čerstvou vodou. Tu nechte ještě 3 minuty protékat uzávěry, po kterých již bude potrubí vyčištěné.


UPOZORNĚNÍ: V koncentrované formě může působit podráždění očí a pokožky. V případě zasažení očí je 15 minut důkladně proplachujte vodou. V případě podráždění pokožky omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Při požití důkladně zapijte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!