Aktivátor pitné vody

Cena: 550  s DPH

(455 / bez DPH)

Aktivátor pitné vody (Water Shock 16 oz.)

Není skladem

Popis

Aktivátor pitné vody je řešením, jak rychle ošetřit již znečištěnou vodu. Kontaminanty jako je síra, chlór a jiné nečistoty jsou bezpečně deaktivovány, a tím je odstraněna nepříjemná vůně a příchuť. Aby se zabránilo znovuobjevení problémů a udržela se kvalita vody, používejte Aktivátor pitné vody při každém plnění.


NÁVOD K POUŽITÍ: Přidejte 30 ml přípravku na 37 litrů pitné vody, která má být ošetřena. Používejte tak často, jak je potřeba. Poznámka: Přípravek je koncentrovaný a musí být zředěn před pitím ošetřené vody. Nepijte nebo nepolykejte koncentrovaný přípravek. Pokud loď nebo karavan byly delší dobu odstaveny, nebo jsou chuť či zápach silné, použijte 32300 Čistič vodních nádrží.


UPOZORNĚNÍ: Zabraňte kontaktu koncentrovaného přípravku s očima, kůží nebo s textiliemi. V případě zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a kontaktujte lékaře. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte čistou vodou. V případě požití kontaktujte lékaře nebo pohotovost. Nevyvolávejte zvracení a nepodávejte nic ústy. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.